POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform art. 13 al D.Lgs. nr. 196 din 30.6.2003, societatea Clouditalia Telecomunicazioni SpA cu Asociat Unic, în calitatea sa de titular al utilizării datelor cu caracter personal, prin persoana reprezentantului său legal, cu sediul în Arezzo în via Calamandrei 173, vă informează că, datele personale pe care le veți comunica vor putea fi folosite de societate, în mod direct sau prin intermediul terților, atât pentru a executa obligațiile contractuale, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, de regulamente sau norme comunitare.

Prin utilizarea datelor cu caracter personal se înțelege strângerea, înregistrarea, organizarea, păstrarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, extragerea, compararea, folosirea, interconectarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ștergerea și distribuirea lor, precum și combinarea de două sau mai multe astfel de operații. Utilizarea datelor se va face prin intermediul instrumentelor adecvate care să asigure securitatea acestora, precum și confidențialitatea, putându-se realiza cu ajutorul unor instrumente automatizate apte a memora, administra și transmite datele respective.

Clouditalia este deținătoarea dreptului de utilizare a datelor cu caracter personal comunicate, fiind astfel răspunzătoare de eventuale actualizări sau modificări ale acestora, în baza schimbărilor comunicate. În privința datelor cu caracter personal ale Dvs., veți putea exercita drepturile prevăzute de articolul 7 din D.Lgs. 196/2003, în mod particular Dvs. având dreptul:

 • de a obține confirmarea existenței sau inexistenței datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, precum și comunicarea lor în formă clară;
  • de a obține indicații asupra:
  •  originii datelor cu caracter personal;
  • scopului și modalităților de utilizare;
  • algoritmului logic aplicat în cazul utilizării acestora cu ajutorul instrumentelor electronice;
  • datelor de identificare ale deținătorului, ale responsabililor și ale reprezentantului desemnat conform articolului 5, alineatul 2;
  • subiecților sau categoriei de subiecți cărora datele personale pot fi comunicate sau care pot lua cunoștiință de acestea în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul Statului, de responsabil sau însărcinat;
 • de a obține: 
  • actualizarea, rectificarea sau, atunci când este cazul, completarea datelor;
  • ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor folosite pentru încălcarea legii, inclusiv cele pentru care nu este necesară păstrarea în legătură cu scopurile pentru care datele au fost strânse sau utilizate ulterior;
  • certificarea că operațiile prevăzute la literele a) și b) au fost aduse la cunoștiința, chiar și numai în privința conținutului lor, a celor cărora datele au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în care o astfel de îndeplinire se dovedește a fi imposibilă sau presupune folosirea unor mijloace evident disproporționate față de dreptul protejat;
 •  de a vă opune, în totalitatea sau în parte: 
  • din motive legitime la utilizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă au numai scopul de a fi strânse;
  • la utilizarea datelor personale care vă privesc cu finalitatea trimiterii de materiale publicitare sau vânzare directă sau pentru efectuarea de sondaje de piață sau de comunicare comercială.

Ștergerea sau modificarea datelor va avea loc conform timpilor tehnici prevăzuți pentru fiecare serviciu mai sus enumerat. Dvs. veți putea exercita drepturile descrise mai sus, prin intermediul unei cereri transmisă prin scrisoare recomandată la următoarea adresă: Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico, Via Piero Calamandrei 173, 52100 Arezzo.

Politica de Confidențialitate pentru vizitatorii site-ului

Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a descrie modalitățile de gestionare a site-urilor administrate de Clouditalia Telecomunicazioni SpA cu Asociat Unic, în privința utilizării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/vizitatorilor care îl consultă.

Este vorba de o notă de informare, prevăzută și de art. 13 din D. Lgs 196/03 – Codul în materia protecției datelor personale – pentru cei care se conectează la sus-menționatul site.

Acest site aparține societății Clouditalia Telecomunicazioni SpA cu Asociat Unic (în cele ce urmează numită Clouditalia).

Nota de informare este prevăzută de Clouditalia numai pentru site-urile care îi aparțin și pe care le administrează și nu pentru alte site-uri web sau secțiuni/pagini/spații deținute de Terți – consultate eventual de către utilizator prin intermediul link-urilor respective.

Utilizatorii/vizitatorii sunt rugați să citească cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate înainte de a transmite orice tip de informație cu caracter personal și/sau de a completa orice fel de formular electronic prezent pe site.

Datele utilizate și finalitatea utilizărilor:

Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software care stau la baza funcționării acestui web site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, anumite date personale a căror transmitere este implicită în folosirea protocoalelor de comunicare în Internet.

Este vorba de informații care nu sunt strânse pentru a fi asociate cu persoanele direct interesate, dar care prin natura lor, în urma prelucrărilor și asocierilor cu date deținute de terți, ar putea permite identificarea utilizatorilor.

Din această categorie fac parte datele referitoare la adresele IP sau numele de domeniu al calculatoarelor folosite de către utilizatori, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora de solicitare, metoda folosită la prezentarea solicitării la server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de către server (executat cu succes, eroare etc.) și alți parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Aceste date sunt folosite numai cu scopul de a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului și pentru a controla funcționarea corectă, fiind șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru confirmarea răspunderii în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice în paguba site-ului: cu excepția acestei ipoteze, în prezent datele în legătură cu contactele web nu se păstrează mai mult de șapte zile.

Date oferite în mod voluntar de către utilizator

Transmiterea facultativă, explicită și voluntară, a propriilor date personale pentru a avea acces la anumite servicii, sau pentru a efectua cereri prin intermediul poștei electronice, presupune obținerea ulterioară de către Clouditalia a adresei utilizatorului sau a altor date cu caracter personal care vor fi utilizate exclusiv pentru a răspunde la solicitarea sau la furnizarea serviciului.

Cookie

Un cookie este un text scurt transmis către browser-ul dvs. de un web site vizitat. Permite site-ului memorarea informațiilor în legătură cu vizita dvs., cum ar fi limba preferată și alte setări. Aceasta poate ușura o ulterioară vizită și crește utilitatea site-ului în avantajul tău. Acești cookie au un rol important. Fără ei, utilizarea Web-ului ar fi o experiență mult mai neplăcută.

Cookie, astfel cum sunt definiți în Regulamentul Garantului pentru Protecția datelor cu caracter personal (Nr. 229 din 8 mai 2014), pot fi de două tipuri:

1) Cookie Tehnici: sunt cei folosiți numai în scopul efectuării transmiterii unei comunicări electronice, sau în cazul strict necesar al furnizorului de serviciul al societății de informare solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizator să asigure furnizarea unui astfel de serviciul. Nu sunt folosiți în scopuri ulterioare și sunt dezinstalați de obicei de către titularul sau administratorul siteului web.

Pot fi împărțiți în cookie de navigare sau de seziune, care garantează o navigare și o utilizare normală a site-ului (permițând, de exemplu, realizarea unei achiziții sau autentificarea pentru a avea acces la zone rezervate); cookie analytics, asimilați cookie-ilor tehnici acolo unde sunt folosiți direct de către administratorul site-ului pentru strângerea informațiilor, în formă agregată, în legătură cu numărul utilizatorilor și a modului în care aceștia vizitează site-ul; cookie de funcționare, care permit utilizatorului navigarea în funcție de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selctate pentru achiziționare) în scopul îmbunătățirii serviciului oferit.

Pentru instalarea unor astfel de cookie nu este necesar acordul prealabil al utilizatorilor, dar rămâne valabilă obligația de a comunica nota de informare conform art. 13 din Cod.

2) Cookie de Profilare: aceștia au scopul de a crea profiluri în legătură cu utilizatorul și sunt folosiți în scopul de a transmite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele manifestate de acesta în materia navigării în rețea. Având în vedere caracterul deosebit de invaziv pe care asemenea dispozitive îl pot avea în sfera personală a utilizatorilor, norma europeană și italiană prevede că utilizatorul trebuie să fie informat în mod corespunzător cu privire la folosirea acestora și trebuie să își exprime propriul acord valabil.

În ce mod utilizează Clouditalia cookie-urile:

Cookie-urile Tehnice:

Este vorba de cookie-urile utilizate în mod special pentru a permite funcționarea corectă și utilizarea site-urile noastre. Utilizarea așa numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt memorate în mod persistent în calculatorul utilizatorului și dispar cu închiderea browser-ului) este strict limitată la transmiterea de identificatori de sesiune (constituiți din numere aleatoare generate de server) necesari pentru a permite explorarea sigură și eficientă a site-ului. Așa zisele cookie-uri de sesiune utilizate pe site-urile Clouditalia, evită apelarea la alte tehnici informatice potențial prejudiciabile pentru confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit dobândirea datelor personale de identificare a utilizatorului.

Cookie-urile Analitice: Pentru a cunoaște cum vizitatorii noștri utilizează site-ul, folosim serviciile oferite de Google și Google Analytics pentru a colecta, agrega și analiza datele cu scopul de a înțelege mult mai bine modalitățile de utilizare a site-ului. Aceste cookie-uri colectează numai datele anonime și au o durată limitată. Informațiile colectate sunt utilizate, de exemplu, pentru a monitoriza și analiza utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia și a alege într-un mod cât mai îngrijit conținuturile și interfața grafică, cu scopul de a răspunde nevoilor vizitatorilor. În orice caz, dacă pentru orice motiv preferați ca aceste cookie-uri specifice să nu fie activate, Google oferă un add-on gratuit pentru opt-out instalabil pe principalele browsere (v. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Neacceptarea acestor cookie-uri ar putea compromite unele funcționalități ale site-ului.

Cookie-urile de Profilare:

Este vorba de cookie-urile utilizate pentru a trimite mesajele publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de utilizator în cadrul navigării în rețea. Acestea pot fi furnizate de serverele noastre sau prin intermediul site-ului nostru de către terți. Firmele care oferă sau își publică propriile produse prin intermediul acestui site, ar putea încredința cookie-uri terminalelor utilizatorilor. Categoriile de cookie-uri utilizate și tipul de prelucrare a datelor cu caracter personal din partea acestor firme sunt reglementate în conformitate cu notele informative furnizate de aceste firme.

Modalitățile pentru refuzarea acordului și eliminarea cookie-urilor:

Majoritatea browserelor indică, chiar și prin intermediul meniului de „ajutor”, cum să decideți acceptarea sau nu a noilor cookie-uri, cum să faceți ca browser-ul să vă avertizeze atunci când primiți un nou cookie și cum să dezactivați cookie-urile în totalitate, refuzând, în acest fel, acordul pentru utilizarea acestora. De asemenea, puteți dezactiva sau elimina datele similare utilizate de componentele suplimentare ale browser-ului, cum ar fi cookie-urile Flash, modificând setările componentei suplimentare sau vizitând site-ul producătorului respectiv. Furnizarea tuturor cookie-urilor, atât primare cât și de la terți, poate fi dezactivată, intervenind asupra setărilor browser-ului utilizat; este bine de notat că, acest lucru ar putea face inutilizabile site-urile, în cazul în care s-ar bloca cookie-urile indispensabile pentru furnizarea funcționalităților. Orice browser dispune de setări diferite pentru dezactivarea cookie-urilor; mai jos vă propunem conexiunile la instrucțiuni pentru browserele cele mai comune.

Modalitatea de utilizare a datelor

Datele cu caracter personal sunt utilizate prin intermediul instrumentelor automatizate (de ex. folosind proceduri și dispozitive electronice) și/sau manuale (de exemplu pe hârtie) pentru durata strict necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost strânse și, oricum, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

Clouditalia respectă dispozițiile legislației în vigoare pentru a preveni pierderea datelor, folosirea lor ilegală sau incorectă, precum și accesări neautorizate.

Caracterul opțional al furnizării datelor

Cu excepția situației expres precizate a datelor necesare pentru navigare, utilizatorii/vizitatorii sunt liberi a furniza propriile date cu caracter personal. Lipsa comunicării acestor date poate duce numai la imposibilitatea obținerii serviciilor solicitate.

Utilizarea impusă de lege a datelor cu caracter personal

Toate datele precizate mai sus pot fi folosite și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, pe durata legală impusă. Utilizarea poate interveni și pentru constatarea răspunderii, în cazul infracțiunilor informatice în dauna site-ului și a cercetărilor efectuate de către Autoritatea Judiciară. În această situație, durata de păstrare a datelor depinde de durata perioadei de constatare și cercetare.

Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrarea datelor personale și sensibile

Stimate Client,

Dorim să vă informăm cu privire la modificările legislative efectuate în materie de colectare de fonduri pentru campaniile ce promovează participarea la viața politică realizate prin sms sau prin apeluri telefonice. După cum știți, art. 13 din Decretul legislativ nr. 149 din 28 decembrie 2013, modificat prin art. 1, alin. 1, din legea nr. 13 din 21 februarie 2014, prevede ca “colectarea de fonduri pentru campanii ce promovează participarea la viața politică atât prin sms sau prin alte aplicații pentru telefonul mobil, cât și de la numere de telefonie fixă prin apel telefonic, [să fie] reglementată printr-un cod special conceput de autoreglementare între furnizorii de telefonie autorizați să furnizeze publicului servicii de comunicare electronică care să poată gestiona numerele definite corespunzător de către Autoritatea de Supraveghere în domeniul comunicațiilor. Colectarea de fonduri menționată reprezintă o donație voluntară iar debitările sumelor, efectuate în orice formă de companiile care furnizează servicii de telefonie, destinate de clienți către campaniile la care se face referire sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată”.  Ca urmare a acestei dispoziții și a deciziei nr. 56/15/CIR adoptată de către Autoritatea de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, în data de 10 Martie 2016 Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a adoptat o măsură în materie de “Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrare a datelor sensibile” -Registrul măsurilor nr. 109 din 10 Martie 2016 – menită să clarifice modalitatea de obținere a consimțământului persoanelor interesate și să aprofundeze inclusiv din punct de vedere tehnic prelucrările conexe colectării în chestiune.

Datele rezultate din colectarea de fonduri, în baza legăturii, chiar și potențiale, între donator și beneficiar, pot dezvălui opiniile și preferințele politice ale clienților care efectuează donațiile. Acestea sunt considerate, așadar, ca fiind date sensibile conform definiției din art. 4, alin. 1 litera d) din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal, motiv pentru care sunt prevăzute garanții speciale, precum de exemplu obținerea unui consimțământ scris din partea persoanei interesate.

Prin Măsura menționată, Autoritatea de Supraveghere a prevăzut posibilitatea pentru Operatori de a obține acest consimțământ de la utilizatori prin modalități simplificate.

În conformitate cu cele stabilite de către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru colectarea de fonduri efectuată prin:

a) Sms Operatorul, în calitate de Titular al prelucrării datelor dumneavoastră personale, va transmite către numărul – de la care a fost demarată procedura de “donație” – al cărui titular sunteți – un mesaj ce va conține cererea de consimțământ informat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale si sensibile. Transmiterea ulterioară a unui SMS de confirmare din partea dumneavoastră, reprezintă, strict pentru această activitate specifică, o modalitate de manifestare a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale și sensibile.

b) Apeluri telefonice de la servicii de telefonie fixă Operatorul, în calitate de Titular al prelucrării datelor dumneavoastră personale, va transmite către numărul – de la care a fost demarată procedura de “donație”, – al cărui titular sunteți – un mesaj vocal ce va conține cererea de consimțământ pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale și sensibile prin intermediul apăsării unei taste specificate de pe telefon. Apăsarea ulterioară de către dumneavoastră a tastei respective de pe telefon, reprezintă, strict pentru această activitate specifică, o modalitate de manifestare a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale și sensibile.

În baza articolului 13 din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal (Decret Legislativ 196/03, denumit în cele ce urmează “Cod în materie de protecție a datelor cu caracter personal”) Operatorul, în calitate de titular autonom al prelucrării datelor cu caracter personal, vă pune la dispoziție, în cele ce urmează, nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă donației către Partidul Politic ales în prealabil efectuată prin utilizarea creditului telefonic/facturare pentru care este necesar consimțământul dumneavoastră scris, conform celor descrise anterior.

1) Scopuri contractuale cu privire la donația în favoarea Partidului Politic ales în prealabil – Furnizare obligatorie a datelor  Datele dumneavoastră personale, rezultate din donația în favoarea partidului politic ales în prealabil prin intermediul creditului telefonic, vor fi prelucrate de Clouditalia în scopurile aferente gestionării donației. În special datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopuri referitoare la (i) recunoașterea dumneavoastră în calitate de Client Clouditalia , (ii) efectuarea înregistrării contabile a costului donației în creditul telefonic sau pe factura dumneavoastră, (iii) asistența clientului și, în fine, (iv) gestionarea contenciosului și (v) comunicarea donației către Partidul politic ales, inclusiv comunicarea datelor dumneavoastră de identificare complete (nume, prenume, adresă domiciliu, data și locul nașterii) și suma aferentă transmisă, conform prevederilor Deciziei 56/15/CIR a Autorității de Supraveghere în domeniul comunicațiilor. În afara scopurilor sus ilustrate, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru respectarea obligațiilor prevăzute de lege, de regulamente sau de normele europene.

Printre datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi incluse, așa cum a fost precizat, date calificate ca fiind date sensibile, conform definiției din art. 4 litera d) din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal. In acest caz aceste date vor fi prelucrate de Clouditalia, în baza consimțământului prealabil explicit obținut prin modalitate simplificată, conform celor descrise în Măsura Autorității de Supraveghere “Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrare a datelor sensibile” – Registrul măsurilor nr. 109 din 10 Martie 2016 – Nefurnizarea, parțială sau inexactă, a datelor menționate și a consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale și sensibile prin modalitate simplificată, atrage pentru Clouditalia imposibilitatea de a permite finalizarea în mod pozitiv a donației.

2) Modalitățile și logica prelucrării

Prelucrarea este efectuată prin instrumente automatizate (de exemplu, utilizând proceduri și suporturi electronice) și/sau manual (de exemplu, pe suport de hârtie) și în orice caz în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie. În special Clouditalia vă informează că datele dumneavoastră personale: (i) vor fi păstrate pe o perioadă de timp strict necesară pentru atingerea scopurilor sus menționate și în orice caz în termenii prevăzuți de lege; (ii) vor fi protejate prin adoptarea de măsuri minime și adecvate de siguranță ce reduc riscul de pierderi și de acces neautorizat sau de prelucrare neconsimțită sau neconformă cu scopurile colectării; (iii) vor fi prelucrate numai datele necesare și pertinente pentru atingerea scopurilor pentru care datele au fost furnizate.

3) Categorii de terți cărora datele ar putea fi comunicate în calitate de Titulari sau de care ar putea lua la cunoștință în calitate de Responsabili sau Însărcinați

Este posibil ca unele activități de prelucrare a datele dumneavoastră personale să fie efectuate, în afară de angajații Clouditalia, și de către terți, cărora Clouditalia încredințează anumite activități (sau o parte din acestea) pentru a atinge scopurile la care se face referire la punctul 1). În acest caz terții vor opera în calitate de Titulari autonomi sau vor fi desemnați în calitate de Responsabili sau Însărcinați cu prelucrarea. Responsabilii sau Însărcinații, eventual desemnați, vor primi de la Clouditalia instrucțiuni operative adecvate, cu referire specială la adoptarea măsurilor minime de siguranță, în vederea garantării confidențialității și siguranței datelor.