POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform art. 13 din Reglementarea europeană n. 2016/679 (în continuare, și GDPR), societatea Clouditalia Telecomunicazioni SpA cu Asociat Unic, în calitatea sa de titular al utilizării datelor cu caracter personal, prin persoana reprezentantului său legal, cu sediul în Arezzo în via Calamandrei 173, vă informează că, datele personale pe care le veți comunica vor putea fi folosite de societate, în mod direct sau prin intermediul terților, atât pentru a executa obligațiile contractuale, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, de regulamente sau norme comunitare.

Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operatiuni, efectuate cu sau fără
utilizarea proceselor automate aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie,
diseminarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea,
limitarea, anularea sau distrugerea. Prelucrarea datelor se va face folosind instrumente care garantează securitatea și confidențialitatea și poate fi de asemenea efectuata utilizând instrumente automatizate pentru stocarea, gestionarea și transmiterea acestor date.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO), în temeiul art. 37 din GDPR, poate fi contactat la adresa PEC privacyclouditalia@legalmail.it la adresa sediului legal indicat sau la numărul de telefon 05751944401.

Clouditalia este operatorul care prelucreaza datele furnizate și, prin urmare, răspunde de orice actualizare sau modificare a acestora.În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs., vă puteți exercita drepturile în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul nr. 2016/679 și în special, printre altele, veți avea dreptul:

 • de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor personale care va privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate,
  și comunicarea lor într-o formă inteligibilă;
 • de a obține indicații despre:
  • originea datelor cu caracter personal;
  • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
  • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
  • scopurile și metodele de prelucrare;
  • logica aplicata în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
  • datele de identificare ale operatorului de date, a prelucrătorilor de date și a responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu articolul 37;
  • persoane sau categorie de persoane cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal, sau care pot veni la cunostinta in calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul statului sau de administratori;
  • daca datele cu caracter personal sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, dreptul de a fi informat cu privire la existența unor garanții adecvate privind transferul,în conformitate cu articolul 46.
 • de a obține:
  • actualizarea, rectificarea sau, atunci când este nevoie, integrarea datelor;
  • anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  • limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc sau să se opună prelucrarii acestora.
 • de a se opune, integral sau parțial:
  • din motive legitime, prelucrarii datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar și în scopul colectării;
  • prelucrarii datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau de vânzare directă sau pentru realizarea cercetării de piață sau a comunicării comerciale.
 • să propună o plângere unei autorități competente.

Anularea sau modificarea datelor va avea loc în funcție de timpul tehnic furnizat pentru fiecare dintre serviciile enumerate mai sus.
Puteți exercita drepturile descrise mai sus prin intermediul unei cereri trimise prin scrisoare recomandată la următoarea adresă:
Clouditalia Telecomunicazioni Spa Socio Unico – Via Piero Calamandrei 173 – 52100 Arezzo; sau prin PEC la urmatoarea adresa de e-mail:
nimbus2011@legalmail.it

Politica de confidențialitate pentru vizitatorii site-ului
Scopul acestei politici de confidențialitate este de a descrie metodele de gestionare a site-urilor gestionate de Clouditalia Telecomunicazioni Spa Socio Unico, cu referire la prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / vizitatorilor care o consultă.
Aceasta este o informație care este furnizată și în temeiul art. 13 din Regulamentul european n. 2016/679, celor care se conectează la site-ul menționat mai sus.

Site-ul indicat mai sus este deținut de Clouditalia Telecomunicazioni Spa Socio Unico(denumit Clouditalia).
Informațiile sunt furnizate de Clouditalia numai pentru site-urile care îi aparțin și pe care le gestioneaza și nu pentru alte site-uri sau secțiuni/ pagini/spații deținute de terți – eventual consultate de utilizator prin intermediul unor link-uri speciale.
Utilizatorii/vizitatorii sunt invitati să citească cu atenție această Politică de confidențialitate înainte de a trimite orice informații personale și/sau de a completa pe site orice formular electronic.

Datele prelucrate și scopul prelucrarilor:
Date de navigație
Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.
Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care, prin natura lor, ar permite, prin prelucrarea și asocierea cu date detinute de terti, identificarea utilizatorilor.
Această categorie de date include: adresele IP sau nume de domenii ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adresele din notația URI a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul computerului utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica
funcționarea corectă și sunt șterse imediat după procesare. Datele ar putea fi utilizate pentru a confirma răspunderea în cazul infracțiunilor informatice ipotetice împotriva site-ului: cu excepția acestei eventualități, în prezent datele privind contactele
web nu persistă mai mult de șapte zile.

Datele furnizate voluntar de către utilizator
Transmiterea facultativă, explicită și voluntară a datelor cu caracter personal pentru a accesa anumite servicii sau a face cereri prin e-mail implică achiziționarea ulterioară de către Clouditalia a adresei expeditorului sau orice alte date personale care vor fi prelucrate exclusiv să răspundă la cerere sau să furnizeze serviciul.

Cookie

Un cookie este un text scurt transmis către browser-ul dvs. de un web site vizitat. Permite site-ului memorarea informațiilor în legătură cu vizita dvs., cum ar fi limba preferată și alte setări. Aceasta poate ușura o ulterioară vizită și crește utilitatea site-ului în avantajul tău. Acești cookie au un rol important. Fără ei, utilizarea Web-ului ar fi o experiență mult mai neplăcută.

Cookie, astfel cum sunt definiți în Regulamentul Garantului pentru Protecția datelor cu caracter personal (Nr. 229 din 8 mai 2014), pot fi de două tipuri:

1) Cookie Tehnici: sunt cei folosiți numai în scopul efectuării transmiterii unei comunicări electronice, sau în cazul strict necesar al furnizorului de serviciul al societății de informare solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizator să asigure furnizarea unui astfel de serviciul. Nu sunt folosiți în scopuri ulterioare și sunt dezinstalați de obicei de către titularul sau administratorul siteului web.

Pot fi împărțiți în cookie de navigare sau de seziune, care garantează o navigare și o utilizare normală a site-ului (permițând, de exemplu, realizarea unei achiziții sau autentificarea pentru a avea acces la zone rezervate); cookie analytics, asimilați cookie-ilor tehnici acolo unde sunt folosiți direct de către administratorul site-ului pentru strângerea informațiilor, în formă agregată, în legătură cu numărul utilizatorilor și a modului în care aceștia vizitează site-ul; cookie de funcționare, care permit utilizatorului navigarea în funcție de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selctate pentru achiziționare) în scopul îmbunătățirii serviciului oferit.

Pentru instalarea unor astfel de cookie nu este necesar acordul prealabil al utilizatorilor, dar rămâne valabilă obligația de a comunica nota de informare conform art. 13 din Cod.

2) Cookie de Profilare: aceștia au scopul de a crea profiluri în legătură cu utilizatorul și sunt folosiți în scopul de a transmite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele manifestate de acesta în materia navigării în rețea. Având în vedere caracterul deosebit de invaziv pe care asemenea dispozitive îl pot avea în sfera personală a utilizatorilor, norma europeană și italiană prevede că utilizatorul trebuie să fie informat în mod corespunzător cu privire la folosirea acestora și trebuie să își exprime propriul acord valabil.

În ce mod utilizează Clouditalia cookie-urile:

Cookie-urile Tehnice:

Este vorba de cookie-urile utilizate în mod special pentru a permite funcționarea corectă și utilizarea site-urile noastre. Utilizarea așa numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt memorate în mod persistent în calculatorul utilizatorului și dispar cu închiderea browser-ului) este strict limitată la transmiterea de identificatori de sesiune (constituiți din numere aleatoare generate de server) necesari pentru a permite explorarea sigură și eficientă a site-ului. Așa zisele cookie-uri de sesiune utilizate pe site-urile Clouditalia, evită apelarea la alte tehnici informatice potențial prejudiciabile pentru confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit dobândirea datelor personale de identificare a utilizatorului.

Cookie-urile Analitice: Pentru a cunoaște cum vizitatorii noștri utilizează site-ul, folosim serviciile oferite de Google și Google Analytics pentru a colecta, agrega și analiza datele cu scopul de a înțelege mult mai bine modalitățile de utilizare a site-ului. Aceste cookie-uri colectează numai datele anonime și au o durată limitată. Informațiile colectate sunt utilizate, de exemplu, pentru a monitoriza și analiza utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia și a alege într-un mod cât mai îngrijit conținuturile și interfața grafică, cu scopul de a răspunde nevoilor vizitatorilor. În orice caz, dacă pentru orice motiv preferați ca aceste cookie-uri specifice să nu fie activate, Google oferă un add-on gratuit pentru opt-out instalabil pe principalele browsere (v. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Neacceptarea acestor cookie-uri ar putea compromite unele funcționalități ale site-ului.

Cookie-urile de Profilare:

Este vorba de cookie-urile utilizate pentru a trimite mesajele publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de utilizator în cadrul navigării în rețea. Acestea pot fi furnizate de serverele noastre sau prin intermediul site-ului nostru de către terți. Firmele care oferă sau își publică propriile produse prin intermediul acestui site, ar putea încredința cookie-uri terminalelor utilizatorilor. Categoriile de cookie-uri utilizate și tipul de prelucrare a datelor cu caracter personal din partea acestor firme sunt reglementate în conformitate cu notele informative furnizate de aceste firme.

Modalitățile pentru refuzarea acordului și eliminarea cookie-urilor:

Majoritatea browserelor indică, chiar și prin intermediul meniului de „ajutor”, cum să decideți acceptarea sau nu a noilor cookie-uri, cum să faceți ca browser-ul să vă avertizeze atunci când primiți un nou cookie și cum să dezactivați cookie-urile în totalitate, refuzând, în acest fel, acordul pentru utilizarea acestora. De asemenea, puteți dezactiva sau elimina datele similare utilizate de componentele suplimentare ale browser-ului, cum ar fi cookie-urile Flash, modificând setările componentei suplimentare sau vizitând site-ul producătorului respectiv. Furnizarea tuturor cookie-urilor, atât primare cât și de la terți, poate fi dezactivată, intervenind asupra setărilor browser-ului utilizat; este bine de notat că, acest lucru ar putea face inutilizabile site-urile, în cazul în care s-ar bloca cookie-urile indispensabile pentru furnizarea funcționalităților. Orice browser dispune de setări diferite pentru dezactivarea cookie-urilor; mai jos vă propunem conexiunile la instrucțiuni pentru browserele cele mai comune.

Modalitatea de utilizare a datelor

Datele cu caracter personal sunt utilizate prin intermediul instrumentelor automatizate (de ex. folosind proceduri și dispozitive electronice) și/sau manuale (de exemplu pe hârtie) pentru durata strict necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost strânse și, oricum, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

Clouditalia respectă dispozițiile legislației în vigoare pentru a preveni pierderea datelor, folosirea lor ilegală sau incorectă, precum și accesări neautorizate.

Caracterul opțional al furnizării datelor

Cu excepția situației expres precizate a datelor necesare pentru navigare, utilizatorii/vizitatorii sunt liberi a furniza propriile date cu caracter personal. Lipsa comunicării acestor date poate duce numai la imposibilitatea obținerii serviciilor solicitate.

Utilizarea impusă de lege a datelor cu caracter personal

Toate datele precizate mai sus pot fi folosite și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, pe durata legală impusă. Utilizarea poate interveni și pentru constatarea răspunderii, în cazul infracțiunilor informatice în dauna site-ului și a cercetărilor efectuate de către Autoritatea Judiciară. În această situație, durata de păstrare a datelor depinde de durata perioadei de constatare și cercetare.

Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrarea datelor personale și sensibile

Stimate Client,

Dorim să vă informăm cu privire la modificările legislative efectuate în materie de colectare de fonduri pentru campaniile ce promovează participarea la viața politică realizate prin sms sau prin apeluri telefonice. După cum știți, art. 13 din Decretul legislativ nr. 149 din 28 decembrie 2013, modificat prin art. 1, alin. 1, din legea nr. 13 din 21 februarie 2014, prevede ca “colectarea de fonduri pentru campanii ce promovează participarea la viața politică atât prin sms sau prin alte aplicații pentru telefonul mobil, cât și de la numere de telefonie fixă prin apel telefonic, [să fie] reglementată printr-un cod special conceput de autoreglementare între furnizorii de telefonie autorizați să furnizeze publicului servicii de comunicare electronică care să poată gestiona numerele definite corespunzător de către Autoritatea de Supraveghere în domeniul comunicațiilor. Colectarea de fonduri menționată reprezintă o donație voluntară iar debitările sumelor, efectuate în orice formă de companiile care furnizează servicii de telefonie, destinate de clienți către campaniile la care se face referire sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată”.  Ca urmare a acestei dispoziții și a deciziei nr. 56/15/CIR adoptată de către Autoritatea de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, în data de 10 Martie 2016 Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a adoptat o măsură în materie de “Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrare a datelor sensibile” -Registrul măsurilor nr. 109 din 10 Martie 2016 – menită să clarifice modalitatea de obținere a consimțământului persoanelor interesate și să aprofundeze inclusiv din punct de vedere tehnic prelucrările conexe colectării în chestiune.

Datele rezultate din colectarea de fonduri, în baza legăturii, chiar și potențiale, între donator și beneficiar, pot dezvălui opiniile și preferințele politice ale clienților care efectuează donațiile. Acestea sunt considerate, așadar, ca fiind date sensibile conform definiției din art. 4, alin. 1 litera d) din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal, motiv pentru care sunt prevăzute garanții speciale, precum de exemplu obținerea unui consimțământ scris din partea persoanei interesate.

Prin Măsura menționată, Autoritatea de Supraveghere a prevăzut posibilitatea pentru Operatori de a obține acest consimțământ de la utilizatori prin modalități simplificate.

În conformitate cu cele stabilite de către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru colectarea de fonduri efectuată prin:

a) Sms Operatorul, în calitate de Titular al prelucrării datelor dumneavoastră personale, va transmite către numărul – de la care a fost demarată procedura de “donație” – al cărui titular sunteți – un mesaj ce va conține cererea de consimțământ informat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale si sensibile. Transmiterea ulterioară a unui SMS de confirmare din partea dumneavoastră, reprezintă, strict pentru această activitate specifică, o modalitate de manifestare a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale și sensibile.

b) Apeluri telefonice de la servicii de telefonie fixă Operatorul, în calitate de Titular al prelucrării datelor dumneavoastră personale, va transmite către numărul – de la care a fost demarată procedura de “donație”, – al cărui titular sunteți – un mesaj vocal ce va conține cererea de consimțământ pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale și sensibile prin intermediul apăsării unei taste specificate de pe telefon. Apăsarea ulterioară de către dumneavoastră a tastei respective de pe telefon, reprezintă, strict pentru această activitate specifică, o modalitate de manifestare a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale și sensibile.

În baza articolului 13 din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal (Decret Legislativ 196/03, denumit în cele ce urmează “Cod în materie de protecție a datelor cu caracter personal”) Operatorul, în calitate de titular autonom al prelucrării datelor cu caracter personal, vă pune la dispoziție, în cele ce urmează, nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă donației către Partidul Politic ales în prealabil efectuată prin utilizarea creditului telefonic/facturare pentru care este necesar consimțământul dumneavoastră scris, conform celor descrise anterior.

1) Scopuri contractuale cu privire la donația în favoarea Partidului Politic ales în prealabil – Furnizare obligatorie a datelor  Datele dumneavoastră personale, rezultate din donația în favoarea partidului politic ales în prealabil prin intermediul creditului telefonic, vor fi prelucrate de Clouditalia în scopurile aferente gestionării donației. În special datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopuri referitoare la (i) recunoașterea dumneavoastră în calitate de Client Clouditalia , (ii) efectuarea înregistrării contabile a costului donației în creditul telefonic sau pe factura dumneavoastră, (iii) asistența clientului și, în fine, (iv) gestionarea contenciosului și (v) comunicarea donației către Partidul politic ales, inclusiv comunicarea datelor dumneavoastră de identificare complete (nume, prenume, adresă domiciliu, data și locul nașterii) și suma aferentă transmisă, conform prevederilor Deciziei 56/15/CIR a Autorității de Supraveghere în domeniul comunicațiilor. În afara scopurilor sus ilustrate, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru respectarea obligațiilor prevăzute de lege, de regulamente sau de normele europene.

Printre datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi incluse, așa cum a fost precizat, date calificate ca fiind date sensibile, conform definiției din art. 4 litera d) din Codul în materie de protecție a datelor cu caracter personal. In acest caz aceste date vor fi prelucrate de Clouditalia, în baza consimțământului prealabil explicit obținut prin modalitate simplificată, conform celor descrise în Măsura Autorității de Supraveghere “Colectare telefonică de fonduri conform art. 13 din Decretul legislativ nr. 149/2013 și prelucrare a datelor sensibile” – Registrul măsurilor nr. 109 din 10 Martie 2016 – Nefurnizarea, parțială sau inexactă, a datelor menționate și a consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale și sensibile prin modalitate simplificată, atrage pentru Clouditalia imposibilitatea de a permite finalizarea în mod pozitiv a donației.

2) Modalitățile și logica prelucrării

Prelucrarea este efectuată prin instrumente automatizate (de exemplu, utilizând proceduri și suporturi electronice) și/sau manual (de exemplu, pe suport de hârtie) și în orice caz în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie. În special Clouditalia vă informează că datele dumneavoastră personale: (i) vor fi păstrate pe o perioadă de timp strict necesară pentru atingerea scopurilor sus menționate și în orice caz în termenii prevăzuți de lege; (ii) vor fi protejate prin adoptarea de măsuri minime și adecvate de siguranță ce reduc riscul de pierderi și de acces neautorizat sau de prelucrare neconsimțită sau neconformă cu scopurile colectării; (iii) vor fi prelucrate numai datele necesare și pertinente pentru atingerea scopurilor pentru care datele au fost furnizate.

3) Categorii de terți cărora datele ar putea fi comunicate în calitate de Titulari sau de care ar putea lua la cunoștință în calitate de Responsabili sau Însărcinați

Este posibil ca unele activități de prelucrare a datele dumneavoastră personale să fie efectuate, în afară de angajații Clouditalia, și de către terți, cărora Clouditalia încredințează anumite activități (sau o parte din acestea) pentru a atinge scopurile la care se face referire la punctul 1). În acest caz terții vor opera în calitate de Titulari autonomi sau vor fi desemnați în calitate de Responsabili sau Însărcinați cu prelucrarea. Responsabilii sau Însărcinații, eventual desemnați, vor primi de la Clouditalia instrucțiuni operative adecvate, cu referire specială la adoptarea măsurilor minime de siguranță, în vederea garantării confidențialității și siguranței datelor.