Etnicom vine în întâmpinarea exigențelor
tale și îți permite să efectuezi reîncărcarea în multe feluri

CARTELE DE TELEFON INTERNATIONALE “ETNICOM” DE CLOUDITALIA – CONDITII GENERALE DE VÂNZARE SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Art. 1 – Obiect
1.1 Termenii si conditile de vânzare prezente vizeaza achizitionarea de cartele telefonice internationale,
denumite “ETNICOM” (denumite în continuare “serviciu”), efectuate de la distanta, prin intermediul retelei
electronice de pe site-ul www.ETNICOM.it. Acesta este serviciul oferit de Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A Actionar unic (denumit în continuare “Clouditalia”), cu sediul în Arezzo, Strada P. Calamandrei
n. 173, cod postal 52100
1.2 Fiecare tranzactie de cumparare va fi sustinuta de reglementarile actuale privind comertul electronic
si în conformitate cu Codul Consumatorului. În ceea ce priveste protectia confidentialitatii, toate informatiile personale vor fi tratate în deplina conformitate cu prevederile Decretului legislativ 30/06/2003 n. 196 si a Regulamentului European n. 2016/679 (GDPR).
1.3 Compania Clouditalia îsi rezerva dreptul de a schimba aceste conditii de vânzare fara notificare prealabila, cu conditia sa se aplice conditiile de vânzare în vigoare la momentul cumpararii.
Art. 2 – Înregistrarea
2.1 Clientul care doreste sa achizitioneze o cartela de telefon ETNICOM trebuie sa isi înregistreze propria adresa de e-mail pe site-ul www.ETNICOM.it de Clouditalia pentru a primi codul PIN de 12 caractere care ii va permite sa efectueze apeluri telefonice în conformitate cu termenii si conditiile ilustrate pe site-ul www.ETNICOM.it.
Art. 3 – Obligatiile clientului
3.1 Termenii si conditiile de vânzare prezente trebuie sa fie examinate on-line de catre clientii care viziteaza
site-ul www.ETNICOM.it, înainte de a-si confirma achizitiile. Prin urmare, transmiterea confirmarii comenzii
implica cunoasterea completa a acestora si acceptarea lor in totalitate.
Art. 4 – Acceptarea conditiilor de vânzare
4.1 Clientul, prin trimiterea electronica a dispozitiei de plata, accepta în mod neconditionat si este de acord sa respecte,in relatiile sale cu Clouditalia,conditiile generale si modalitatile de plata, declarand ca a citit si a
acceptat toate informatiile care i-au fost furnizate, în conformitate cu reglementarile mentionate mai sus, luând în considerare,de asemenea, ca, Clouditalia nu accepta conditii diferite,exceptie cazul în care anterior s-a convenit în scris.
Art. 5 – Modalitatea de cumparare
5.1 www.ETNICOM.it este un site web al companiei Clouditalia;
5.2 Caracteristicile serviciului si modalitatea de cumparare a acestuia sunt disponibile dupa cum se arata si se descrie on-line pe site-ul www.ETNICOM.it si trebuiesc consultate de catre client înainte de achizitionarea de cartele telefonice “ETNICOM“; conditiile de serviciu mentionate mai sus vin considerate acceptate ca o consecinta
directa a acceptarii Conditiilor de vânzare.
5.3 Preturile serviciului sunt prezentate în euro fara TVA, în conformitate cu articolul 74 din
DPR 633/72.
5.4 Preturile de vânzare indicate pe site pot fi modificate de Clouditalia în orice moment si fara notificare
prealabila.
5.5 Preturile serviciului publicate periodic, anuleaza si inlocuiesc cele anterioare.
5.6 Orice oferte speciale promovate de Clouditalia sunt valabile pâna la expirarea termenului de valabilitate
sau pâna când oferta este epuizata si, în orice caz, este condi?tionata de disponibilitatea efectiva a serviciilor conexe de catre Clouditalia.
Art. 6 – Acceptarea si prelucrarea ordinelor
6.1 Clouditalia va prelucra comenzile în termen de 24 de ore de la data solicitarii si îsi rezerva dreptul de a nu accepta comenzi de cumparare,in afara cazurilor prevazute anterior in art.7 , în urmatoarele cazuri:
- furnizarea de date cu caracter personal si / sau date de plata false;
- o încalcare anterioara de orice natura în ceea ce priveste Clouditalia;
- includerea în lista de proteste;
- supunerea la procedura de insolventa.
6.2 Clouditalia efectueaza în permanenta controalele necesare pentru a lua cele mai potrivite masuri pentru prevenirea si oprirea activitatilor ilegale, rezervându-si dreptul de a lua masuri împotriva oricarei persoane care comite frauda online. Clouditalia îsi rezerva dreptul de a adopta restrictii,fara preaviz, pentru a se proteja de orice utilizare frauduloasa.
6.3 Nici o responsabilitate nu poate fi atribuita a Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. pentru orice eroare la
introducerea adresei de e-mail în care doriti sa primiti codul PIN în scopul utilizarii codului PIN de credit
preplatit.
Art. 7 – Plati
7.1 Plata achizitiilor prin card de credit poate fi efectuata numai cu carduri de credit VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS si / sau prin PayPal.
7.2 Securitatea tranzactiilor este garantata de un sistem de criptare a datelor (SSL).
7.3 Restrictii: este prevazuta o limita de cumparare zilnica de maxim 50 € pe client.
Art. 8 – Notificare de confidentialitate
CLIENTUL este informat, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul european nr. 2016/679 (GDPR),
ca prelucrarea datelor furnizate de acesta catre CLOUDITALIA este necesara pentru ca aceasta sa poata
îndeplini, direct sau prin terti, obligatiile care decurg din subscrierea si furnizarea ulterioara a serviciului si a obligatiilor care îi revin în conformitate cu legea si reglementarile în vigoare.

Prelucrarea datelor înseamna orice operatiune sau set de operatiuni, efectuate cu sau fara
utilizarea proceselor automate aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extractia, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, diseminarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, compararea sau interconectarea, limitarea, anularea sau distrugerea. Prelucrarea datelor se va face folosind instrumente care garanteaza securitatea si confidentialitatea si poate fi de asemenea efectuata utilizând instrumente automatizate pentru stocarea, gestionarea si transmiterea acestor date.

Controlorul de date este Clouditalia Telecomunicazioni Spa, în persoana reprezentantului sau legal, cu sediul în Arezzo, în Via Piero Calamandrei 173. Responsabilul pentru protectia datelor (DPO) în temeiul art. 37 din GDPR poate fi contactat in scris la adresa PEC privacyclouditalia@legalmail.it sau la adresa sediului
legal sau la numarul de telefon 05751944401.

Datele personale pe care le furnizati la trimiterea adresei de e-mail pentru achizitionarea cartelei
telefonice vor fi procesate de Clouditalia pentru:
a) SCOPURI CONTRACTUALE SI ÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR PREVAZUTE DE LEGE, REGLEMENTARI SAU REGULAMENTE UE
1) Încheierea si executarea serviciului semnat.
2) Furnizarea serviciilor solicitate în cadrul ofertei comerciale ETNICOM (inclusiv servicii suplimentare si
optionale).
3) Comunicarea evenimentelor strâns legate de serviciul ETNICOM, cum ar fi, de exemplu: comunicari privind functionalitatea serviciului de asistenta si / sau suport tehnic, situatia platilor, blocarea cardului etc.
4)Gestionarea si administrarea raporturilor contractuale (cum ar fi facturarea serviciilor, gestionarea plângerilor si a litigiilor, trimiterea de comunicatii privind serviciul, recuperarea creantelor, prevenirea
fraudei si / sau a activitatilor ilegale, asistenta tehnica);
5) Pentru protectia creditelor, prevenirea fraudelor si / sau a activitatilor ilegale, inclusiv prin intermediul
bancilor si institutiilor de credit, companiilor de factoring sau al creditorilor, profesionistilor pentru asistenta în caz de litigii, precum si pentru implementarea, sub controlul autoritatilor specializate, a sistemelor de control si monitorizare a creditelor în comun si cu alti operatori.Furnizarea de date cu caracter personal este necesara pentru scopurile enumerate mai sus, iar procesarea aferenta nu necesita consimtamântul clientului. Orice refuz de a furniza astfel de date va face imposibila stabilirea un raport contractual si, prin urmare, furnizarea serviciilor solicitate.
6) datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a îndeplini obligatiile stabilite prin lege, printr-un regulament, prin legislatia comunitara sau printr-un ordin al Autoritatii, precum si în scopuri civile, contabile si fiscale;
7) sa exercite drepturile de proprietar (de exemplu, dreptul la aparare în instanta).
b) ALTE SCOPURI
1) sa comunice noile initiative si oferte comerciale, promotionale si de publicitate ale serviciilor ETNICOM si sa trimita buletine informative utilizând metode automate (de exemplu: e-mail, SMS etc.) si / sau traditionale (cum ar fi apelurile telefonice, scrisori,etc.).
2) sa comunice clientului noile initiative si ofertele comerciale, de promovare si publicitate ale serviciilor
Clouditalia Telecomunicazioni Spa si sa trimita buletine informative prin metode automate (de exemplu: posta electronica, SMS etc.) si / sau traditionale (cum ar fi apelurile telefonice,scrisori, etc.).

Va informam ca, pentru a utiliza datele cu caracter personal în scopurile mentionate la punctul 1 litera b)
si pentru a efectua activitatile indicate în acesta, nu este necesara solicitarea consimtamântului, în cazul în
care, în timpul înregistrarii adresei de e-mail au fost furnizate propriile date de posta electronica. În temeiul
si în sensul articolului 130 alineatul (4) din Codul privind protectia datelor cu caracter personal (Decretul
legislativ 196/2003), atunci când se utilizeaza, în scopul vânzarii directe a produselor sau serviciilor sale,
coordonatele de posta electronica furnizate de partea interesata în contextul vânzarii unui produs sau serviciu, nu este necesar consimtamântul partii interesate, cu conditia ca acestea sa fie produse si / sau servicii similare cu cele vândute.
Prin urmare, va informam ca, prin înregistrarea pe site-ul www.ETNICOM.it si furnizarea
coordonatelor dvs. de posta electronica, pentru utilizarea serviciului ETNICOM sau mai târziu, în timpul utilizarii serviciului, legitimati controlorul de date sa utilizeze acestea în scopurile mentionate la punctul 1 litera b), fara a fi nevoie de un consimtamânt prealabil.
De asemenea, va informam ca, în momentul trimiterii oricarei comunicari facute în scopurile mentionate la punctul 1 litera b), puteti sa va opuneti utilizarii datelor personale în orice moment urmând instructiunile furnizate în timpul fiecarei comunicari. Opozitia poate fi, de asemenea, partiala si se refera la acordul de a primi comunicari numai prin utilizarea metodelor traditionale.
Va informam ca, atât timp cât autorizatia de utilizare a adresei de e-mail nu va fi revocata, valabil dreptul de a se opune prelucrarii datelor, veti primi comunicarile si buletinele informative mentionate la punctul 1) litera b).
Va informam ca pentru a utiliza datele personale în scopurile mentionate la punctul 2 litera b) si pentru a efectua activitatile indicate în acesta, trebuie sa va exprimati consimtamântul în timpul înregistrarii.
Va informam ca, atâta timp cât autorizatia de utilizare a adresei de e-mail nu va fi revocata,valabil dreptul de revocare a consimtamântului dat în orice moment, veti primi comunicarile si buletinele informative mentionate la punctul 2) litera b).

Datele personale vor fi prelucrate de personalul Clouditalia, desemnat de aceasta. Pentru unele prelucrari de date, Clouditalia poate utiliza si terte parti care trebuie sa respecte,oricum, instructiunile furnizate în mod specific de Clouditalia pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor încredintate acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuata utilizând metode adecvate pentru a garanta securitatea, precum si confidentialitatea,si de asemeni pot fi utilizate si metode automate pentru stocarea, gestionarea si transmiterea datelor.

Clouditalia este operatorul de prelucrare a datelor furnizate si, prin urmare, raspunde de orice actualizari sau modificari ale acestora, în ceea ce priveste schimbarile comunicate.

Se face stergerea datelor de trafic de telefonie care nu sunt necesare pentru facturare sau pentru gestionarea taxei de interconectare, în conformitate cu articolul 123 din Codul privind protectia datelor cu caracter personal (Decretul-lege nr. 196/2003), dar datele privind traficul de telefon (inclusiv orice date sau locatie “Log“) vor fi pastrate în scopuri de interconectare, de facturare si de plata pentru o perioada maxima de 6 (sase) luni de la facturare, sau din momentul solicitarii platii . În cazul unui litigiu, totusi, datele aferente pot fi pastrate pentru o perioada mai lunga.Datele privind traficul telefonic vor fi de asemenea pastrate timp de 24 (douazeci si patru) luni de la data comunicarii, în scopul de a constata si de a suprima infractiunile.Datele privind apelurile nereusite sunt stocate timp de 30 (treizeci) de zile.”Timpul de depozitare” raportat vine in conformitate cu prevederile Decretului legislativ nr. 196/2003 (Codul privind confidentialitatea), însa aceste date pot varia în functie de diferitele directive europene care pot fi emise.
În prezent,conform articolului 20 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European si a Consiliului, din 15 martie 2017, pentru lupta împotriva terorismului în scopul evaluarii si reprimarii infractiunilor prevazute la articolele 51, alineatul 3 quater, si 407, alineatul 2, litera a) din codul de procedura penala, termenul de
retinere a convorbirilor telefonice si de date personale precum si datele privind apelurile nepreluate este
stabilit la 72 de luni, prevazut la articolul 132 paragrafele 1 si 1-bis din Codul de protectie a datelor cu
caracter personal, conform decretului legislativ din 30 iunie 2003, nr. 196.

Datorita naturii serviciului, datele emise în timpul înregistrarii (cont de e-mail) vor fi pastrate în scopul
mentionat la litera (a) pâna cand utilizatorul cere anularea acestora, prin metodele descrise mai jos.
În ceea ce priveste datele colectate în scopurile mentionate la litera (b) punctul 2, acestea vor fi stocate pentru nu mai mult de 2 ani de la colectare, sau un timp mai scurt daca intervine consensul specific al interesatului.

CLIENTUL declara ca este la cunostinta de drepturile pe care le are, în temeiul articolului 15 din Regulamentul european nr. 2016/679 si, în special, CLIENTUL este constient de dreptul sau:
- de a obtine confirmarea existentei sau nu a datelor personale care il privesc, chiar daca nu au fost înca
înregistrate, si comunicarea lor într-o forma inteligibila;
- de a obtine indicatii privind originea datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal
prelucrate, perioada de pastrare a datelor cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei date, scopurile si metodele de prelucrare, logica aplicata în cazul procesarii cu ajutorul instrumentelor electronice, datele de identificare ale operatorului de date, ale supraveghetorilor de date si ale administratorului de protectie a datelor desemnat în conformitate cu articolul 37 din subiectele sau categoriile de subiecti carora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care ar putea veni in contactcu acestea cum ar fi reprezentantii desemnati pe teritoriul statului, administratori sau persoane responsabile, saudaca datele cu caracter personal sunt transferate unei tari terte sau unei organizatii internationale, dreptul de a fi informat cu privire la existenta de garantii adecvate în conformitate cu articolul 46 privind transferul;
- de a obtine actualizarea, rectificarea sau, atunci când interesat, integrarea, stergerea, transformarea
în forma anonima sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv datele a caror pastrare nu este necesara, limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc sau sa se opuna prelucrarii acestora;
- sa se opuna, în totalitate sau partial, din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, chiar daca scopul colectarii este acela de a trimite materiale publicitare,de vânzare directa sau
pentru efectuarea cercetarii de piata sau comunicarea comerciala;
- de a propune plângere unei autoritati competente.
Anularea sau modificarea datelor va avea loc în functie de orele tehnice furnizate pentru fiecare dintre serviciile enumerate mai sus. Puteti exercita drepturile descrise mai sus, prin solicitare trimisa prin scrisoare
recomandata la urmatoarea adresa: Clouditalia Telecomunicazioni SpA Socio Unico – Via Piero Calamandrei 173-52100 Arezzo; sau prin PEC la nimbus2011@legalmail.it.
Art. 9 – Informatii si plângeri
9.1 Pentru orice clarificare sau plângere, Clouditalia poate fi contactata prin numarul de telefon 800-199623 (chemand de la linia fixa), 06-99360363 (chemand de la linia mobila) sau prin e-mail la ETNICOM@clouditalia.com.
Art. 10 – Legea aplicabila si instanta competenta
10.1 Prezentul contract va fi guvernat de legea italiana.
10.2 Pentru orice litigiu privind validitatea, interpretarea sau executarea acestui contract, jurisdictia
teritoriala va fi in localitatea scrisa in documentul de identitate sau in localitatea domiciliului efectiv al
consumatorului, asa cum se prevede în Codul Consumatorului. Cu toate acestea, în cazul în care locul de domiciliu sau domiciliul efectiv al consumatorului se afla în afara teritoriului Uniunii Europene, pentru litigiile mentionate anterior, Curtea din Arezzo va avea jurisdictie exclusiva. În conformitate cu si în sensul articolelor 1341 si 1342 din Codul civil clientul declara ca a citit atent, a înteles si a acceptat în mod specific toate clauzele Conditiilor de Vânzare de mai sus.

Seguici anche su